<div style='color: #000;'>Voedselbank Oss</div><div style='color: #d9782d;'>deelt wekelijks 190 pakketten uit</div> <div style='color: #000;'>Minder dan 0,5 % van verspild voedsel</div><div style='color: #d9782d;'>bereikt ons</div> <a href='http://voedselbankennederland.nl/nl/voedselveiligheid.html'><div style='color: #000;'>Voedselveiligheid</div><div style='color: #d9782d;'>speerpunt</div><div style='color: #d9782d;'>in strategie</div></a> <a href='http://voedselbankennederland.nl/nl/ideale-boodschappenlijst.html'><div style='color: #000;'>Verse groenten erg gewild</div><div style='color: #d9782d;'>bij de voedselbanken</div></a> <div style='color: #000;'>Wij hengelen graag</div><div style='color: #d9782d;'>naar vis.</div><div style='color: #d9782d;'>Wie bijt?</div> <div style='color: #000;'>Boter, kaas en eieren </div><div style='color: #d9782d;'>meer dan welkom</div> <div style='color: #000;'>Ambassadeur René Froger</div><div style='color: #d9782d;'>helpt in strijd tegen armoede</div> <div style='color: #000;'>8300 vrijwilligers</div><div style='color: #d9782d;'>stellen wekelijks</div><div style='color: #d9782d;'>pakketten samen</div>

Stichting Voedselbank voor Oss en Omgeving
Rabobank Oss 1152.44.891

Doelstelling Voedselbank
De Voedselbank heeft zich ten doel gesteld, gezinnen en alleenstaanden wekelijks te voorzien van een vp indien zij zich niet in hun eigen onderhoud kunnen voorzien

Geschiedenis en cijfers

 • 2001 1e VB in ‘R dam een particulier initiatief geen overheid
 • Het als een olievlek, momenteel zijn er 145 VB’n voor 35.000 gezinnen/70.000 mondjes
 • Mei 2004 oprichting ‘Stichting Voedselbank v. Oss en Omgeving’ (werkgebied gem. Oss, Bernheze en Maasdonk)
 • 2005 behoefte aan landelijke organisatie
  • Jan. 2009 werd de ‘Stichting Voedselbanken Nederland’ opgericht
  • NL wordt verdeeld in 8 regio’s
  • Wij vallen onder de regio ‘Brabant-Zeeland’, met een distributiecentrum in Tilburg
 • Okt. 2009 conformeert VB-Oss zich met de door VB-Nederland opgestelde regels
 • Juli 2013 Sticht. Voedselbanken Nederland wordt een Vereniging (meer inspraak VB’n)
 • Momenteel wekelijks 95 gezinnen een gratis VP ( 272 mondjes, 38 VP met kinderen 1-6, totaal 67 kinderen van 0 t/m 17), ongeveer 510 gezinnen al kunnen helpen
 • Uitsluitend vrijwilligers (14). Landelijk zijn het 6600 vrijw.. Op jaarlijks 4000-4500 vp’n

Waarom zijn er voedselbanken
De overheid is van mening dat bij een goed uitgevoerd beleid t.a.v. vele minima regelingen en het streven om minima aan het werk te krijgen veel armoede voorkomen wordt.

Het particuliere initiatief wordt wel gewaardeerd door de overheid, ze kunnen het ook niet tegen houden.  Ondanks de vele regelingen van gemeente en overheid, toch armoede. Voorbeelden: 

 • Min. Loon – ontslag – geen financiële buffer – doorlopen financiële verplichtingen 
 • Man verlaat vrouw – neemt uitkering mee – neemt al geld wat er nog in huis is mee 
 • Artikelen op afbetaling kopen – hoge rente – niet op kunnen brengen – lenen opnieuw om het andere weer af te lossen – komen uiteindelijk in de schuldhulpverlening – krijgen minimum leefgeld 
 • Tijdsgat (6wkn) tussen aanvraag en het krijgen een bijstandsuitkering – eerste 2 weken eindjes aan elkaar knopen – dan wordt het al moeilijk – energie, huur worden niet betaald – deurwaarder verschijnt met de nodige extra kosten 

Indeling groepen met financiele problemen:

 • Verslaving aan drank – drugs – gokken 
 • Uitgeprocedeerde asielzoekers (uitkering stopt – wacht op uitzending) D 
 • Mensen zonder betaald werk (steeds meer 2-verdieners) S 
 • Mensen met psychische problemen S 
 • Mensen met restschuld (hypotheek) S 
 • Zzp’ers, kleine ondernemers (faillissementen) S 
 • Mensen met parttime baan S 
 • Alleenstaande ouders met kinderen (echtscheiding) D 
 • 65-plussers D 
 • Mensen met chronische ziekte of beperking D 
 • Gezinnen waarin 1 persoon betaald werk heeft D 

Oorzaken bezoek voedselbank
De oorzaak van armoede is niet omdat de uitkeringen te laag zijn, maar veelal het individueel handelen van de mens zelf. Mensen bellen ook steeds vaker op het laatste moment: als er echt geen cent meer in huis is of als ze op het punt staan hun huis uitgezet te worden. 

Anderzijds zou er minder snel armoede situatie ontstaan, wanneer mensen sneller en adequater geholpen zouden worden door die instellingen die daarvoor in het leven zijn geroepen.

De huidige aanhoudende economische crisis. 

Wat doet de voedselbank?

 • VB verstrekt ieder week gratis VP aan gezinnen die niet of nauwelijks in staat zijn om in hun levensonderhoud te voorzien 
 • VB toont aan dat er armoede is (heeft nu zeker de tijdgeest mee) 
 • VB gaat verspilling van voedsel tegen (werd anders vernietigd) 
 • VB haalt mensen hun isolement (zien lotgenoten, voelen zich niet de enige, leggen kontakten, krijgen meer eigenwaarde en vertrouwen in de toekomst) 
 • VB helpt er aan mee dat mensen zo optimaal mogelijk in de samenleving kunnen participeren 

Het mag niet gebeuren dat mensen die in armoede leven, buiten de maatschappij komen te staan. 

Procedure voor het verkrijgen van een voedselpakket (vp)

 • Er treedt geldnood op, er ontstaan schulden 
 • Hulpvraag via huisarts, diaconie, slachtofferhulp, GGZ, Riagg, thuiszorg, enz. 
 • Altijd doorverwijzing naar maatschappelijk werk (Aanzet – Sjd) 
 • Bekijken v/h bestedingspatroon, toekenningcriteria (1pers. huishouden 180 euro, volgende volwassene 60 euro, kinderen van 0 -17 jaar 50 euro), bekijken/aanvragen regelingen die verder v. de minima van toepassing zijn 
 • Op verzoek aanvragen ‘schuldsaneringtraject’ 
 • Aanvraagformulier VP + advies van Aanzet naar de VB 
 • VB controleert en bespreekt het aanvraagformulier VP 
 • VB besluit de toekenning v/h VP, verstrekt de huisregels, de houdbaarheidregels, en houdt tussentijdse controles 
 • Hulp VB is tijdelijk, max. 3 jaar en is gelijkgesteld aan de duur v/h ‘schuldsaneringtraject’

Voedselverwerving van de voedselbank

 • VB koopt/verkoopt geen levensmiddelen 
 • Distributiecentrum Tilburg (komen grote partijen van bedrijven)
 • Eigen leveranciers (bakkers, Chinese maaltijden, vleesproducten, groenten, supermarkten)
 • Cluster samenwerking (uitwisselen producten voor een gevarieerd VP) 
 • Redenen dat de fabrikant aan de VB levert: solidariteit, overproductie, verkeerde verpakking, afkeur producten (krom of kronkelig), te dicht bij de uiterste houdbaarheidsdatum 
 • Kerstpakketten v. particulieren en bedrijven 
 • Schoolontbijt restanten 
 • Incidentele acties 
 • ’Tijdgeest mee’ geeft meer weerstand tegen verspilling en dwingt bedrijven en consumenten op de kleintjes te letten = voor ons terugloop aan levensmiddelen 

Samenwerking met andere partijen op het gebied van armoede 

 • VB en gemeente gemeenschappelijk belang (kwaliteit en continuïteit) 

Gemeente is hoofdverantw. t.a.v. het armoedebeleid (vangnet bieden) 

Geef ze mogelijkheid om aan sport, culturele of andere maatschappelijke activiteiten deel te nemen. Blijven streven aan het arbeidsproces mee te laten doen. 

Regelmatig overleg om zoveel mogelijk mensen op te vangen die door het gemeentelijk ‘vangnet’ vallen (in een zo vroeg mogelijk stadium) 

 • Maatschappelijk werk Aanzet (optimaliseren screenen) 
 • Prota (platvorm Oss tegen armoede) 
 • Verstrekken van voorlichtingsmateriaal (van andere samenwerkende partijen) 

Verdeling en inhoud van het voedselpakket

 • ’Mondjes’ verdeling (eerlijke, in verhouding met het totaal) 
 • Opvouwkratjes met vermelding van het aantal personen v/h gezin 
 • ’Eetwensen’ i.v.m. geloofsovertuiging/gezondheid voedselpakket op naam (geen v.v., alleen kip, alleen rundvlees, alleen halalvlees, alleen kip of vegetarisch) 
 • Aanvulling bij het verstrekken (koeling, diepvries) 
 • Zelf brood kiezen 
 • Inhoud heeft altijd: aardappels, verse/blik groeten, fruit, brood, vlees, vleesw., koek, chips aangevuld met wisselende producten zoals: soep, sauzen, gebak, zoutjes, zuivelproducten, wc-papier, pasta’s, rijst 

VWA (Voedsel- en warenautoriteit) 

 • Controle op temperatuur opslag (register bijhouden) 
 • Reinheid van opslag 
 • Verschil THT en TGT van levensm. (uitzonderingen, veel over te doen nu) 
 • Ongedierte bestrijding 

Maatschappelijke stage 

 • Mogelijkheid (is nu nog verplicht) 
 • Beperkt mogelijkheid (onder schooltijd, op wo. morgen en op do. van 9 -15 uur)

Instanties die de voedselbank steunen

 • Ondanks subsidie van de gem. Oss ’09 moeten we onszelf wel kunnen bedruipen 
 • Het zelf opzetten van activiteiten die geld of voedingsmiddelen opleveren 
 • Scholen die een actie opzetten die geld of levensmiddelen opleveren 
 • Giften/schenkingen van particulieren & bedrijven 
 • Geldelijke steun van een Lions-club, bank of vereniging